Saturday, 26 July 2014

Esperanto vs engelska

"Vad ska vi med esperanto till? Engelska är ju redan så spritt!"

Hur ofta har man inte, som esperantist, fått höra det där. Men hur genomtänkt är det egentligen? Har du faktiskt funderat på hur många av jordens 7 mdr som verkligen behärskar engelska väl? Eller vad som krävs för att någon ska kunna göra det? Har du funderat på varför du själv är så bra på engelska som du är?

Mitt barn frågade mig en frukost om en rad ord på engelska. Efteråt skrev jag ner listan:

glas - glass
kopp - cup
träd - tree
bil - car
lampa - lamp
äta - eat
bröd - bread
äpple - apple
päron - pear

Det fanns bara ett enda undantag! Bil. Resten av orden hette nästan precis likadant på engelska som på svenska! Slutsatsen måste bli: Du är så bra på engelska därför att du nästan redan kunde det! Men de som inte har svenska el dyl som modersmål, har det inte lika lätt.

För dem krävs mångårig skolundervisning. Ständig tillgång till engelska via TV, radio och dator skadar förstås inte heller. Hur många av jordens 7 mdr har TV, dator och mångårig skolgång? Säkert inte den 5:e-del som går hungrig...

Men även den 5:e-del som går hungrig skulle på 2 veckor kunna lära sig tillräckligt mkt esperanto för att kunna hanka sig fram! Varför? För att esperanto (till skillnad från engelska) är lätt!! Visst liknar även esperantoorden engelska eller franska ord, men språkets stora enkelhet på andra sätt uppväger för detta så mycket att det inte spelar någon roll hur orden låter. Jag har träffat både ryssar och kineser som vittnat om detta: De har läst engelska i flera år, men tycker fortfarande att det är jättesvårt. Så läser de esperanto i 2 veckor, och tycker redan att det är enklare att kommunicera på än engelska!...

Tänk hur mycket som vore vunnet, om alla jordens människor bara gjorde dessa 2 veckor!... Om all världens nyhetssändningar textades på esperanto, så du kunde titta på vilka nyheter som helst. Om alla böcker översattes till esperanto, så du kunde läsa alla böcker. Om alla internationella, politiska och vetenskapliga konferenser var på esperanto, så vi slapp simultantolkning, eller tafflig, obegriplig engelska...

Hur lätt det vore! I stället för att översätta till 10 olika språk, och då ändå ha uteslutit många människor! I stället för att ge en sådan stor ytterligare fördel åt dem som vuxit upp med TV och mångårig skolgång så att de kan låta smarta på engelska, och som förmodligen redan hade den starkaste förhandlingspositionen! Hur lätt det vore att resa överallt... Prata med vem som helst...

Osv, osv, osv..............

2 veckors studier. Det är allt som behövs. Så är vi där!


No comments:

Post a Comment