Thursday, 27 October 2016

Calais-dagbok 19 oktober - På väg hem

På väg hem.

Det känns hjärtslitande. Det känns skönt. Det var bra att jag kom. Det var fullkomligt meningslöst jag kom.Jag lämnar en Djungel* som ännu inte har börjat rivas. Alltså kommer det att hända inom några dagar och jag kommer inte att vara där. Jag bröt ihop och grät den dag jag trodde att det skulle hända, när poliserna stod utanför med vattenkanoner och Utopia 56 evakuerade sina volontärer, men en del av mig önskar ändå att det hade hänt medan jag var där... En del av mig hade velat se det värsta hända. Det är fruktansvärt att åka hem och inte veta hur illa det kommer att bli. Att bara höra andrahandsrapporter och fylla i resten med sin fantasi... Det är helt klart bättre att vara där. Och att göra vad man kan.

Men sånt är livet som volontär! Det finns ett berg att flytta, och var och en av oss kan bara flytta några gruskorn var. Vi får aldrig se den stora bilden, men någonstans måste vi ändå lita på att berget flyttas.

Och sen när vi har flyttat vårt berg... så finns det ändå ett berg av berg kvar, som vi inte KAN flytta. Det verkliga problemet är fortfarande att majoriteten av dessa flyende, frusna människor, i flipp-flopps i den allt snålare Calais-vinden, aldrig kommer att få asyl någonstans. De kommer att lämna in sin ansökan någonstans, och endera kommer den att behandlas där eller i något annat land dit de Dublin-utlämnas. Men oavsett vilket kommer de att få avslag och deporteras tillbaka till det land de riskerade livet och utstod svåra umbäranden för att lämna. Det bästa de kan hoppas på är att överklagandeprocessen tar så lång tid att situationen i deras forna hemländer har förbättrats innan de skickas tillbaka... Detta kan vi volontärer inte ändra på.

Grymma värld. Jag ger upp om denna grymma värld. Men jag slutar aldrig att flytta mina gruskorn! Så snart jag kan kommer jag tillbaka. Nästa gång kommer du kanske med mig?...... Kom! Vi behöver dig.*Djungeln = Den numera rivna informella bosättningen i Calais där tusentals flyktingar bodde, de flesta efter att ha misslyckats med att ta sig till England(Fortsättning följer)--------------

No comments:

Post a Comment