Wednesday, 1 July 2015

Karolina och klimatet

Såhär gick det till, såvitt jag nu efter bästa förmåga kan minnas det.

För nästan 20 år sedan kämpade jag för att väcka allmänhetens medvetenhet kring den ökade växthuseffekten. Det var på den tiden när det var jättekufigt att tro på denna risk! Det var bara miljöpartiet som gjorde det, och inte ens alla bland dem. De dansade för övrigt på 4%-spärren, och jag var inte ens medlem. Jag hade bara sett ett avsnitt av Vetenskapens Värld där man pratade om detta.

Långsamt växte medvetenheten kring växthuseffekten, och i miljöpartiet och andra miljöorganisationer blev det så småningom ett vedertaget faktum.

Så gick jag på Chalmers, och fick bl a veta på molekylnivå hur växthuseffekten gick till. På en datalabb fick jag t ex veta att 95% av växthuseffekten beror på vattenånga, vilken är självreglerande i atmosfären. Det förvånade mig en del att jag aldrig hört detta förut.

I en kurs bjöd de så in en klimatskeptiker, som hade en föreläsning han kallade:

"Climate change - Science, politics or religion?"

Förutom att visa hur "klimatrörelsen" faktiskt liknade religion på flera sätt (domedagen som väntar, omvänd er från synd och ni skall frälsas, starka, karismatiska ledare,...) så hade han ett par, tycktes det mig, väldigt starka argument för att klimathysterin var överdriven, och att det faktiskt var tekniskt omöjligt att förutsäga hur klimatet skulle förändras, oavsett vad vi gjorde eller inte gjorde. På en fråga från publiken om vad han tyckte vi skulle satsa vårt krut på svarade han att vi skulle förbereda oss för eventuella klimatförändringar i bägge riktningar, för det enda vi kunde vara säkra på var att klimatet alltid skulle fortsätta att förändras.

Vi skulle lämna in nåt slags referat av föreläsningen på en A4-sida, och jag lämnade alltså in en sida med vad jag tyckte var de starkaste argumenten för att klimathysterin var överdriven. Jag fick ett väldigt vagt och konstigt svar från examinatorn... Hon sa, typ, att sådär behöver det inte alls vara, och flera av mina klasskamrater hade varit betydligt mera kritiska. (Vilket är ganska dumt sagt... Att acceptera en uppfattning som kullkastar allt man dittills trott på och kämpat för är knappast att vara okritisk! Det är att vara öppensinnad och mycket självkritisk.) Jag blev intresserad och bad att få läsa vad dessa klasskamrater skrivit. Då sa hon att hon inte kunde lämna ut andra studenters arbeten utan deras godkännande. Så jag bad henne fråga dem om det gick bra. (Varför skulle det inte göra det? De flesta av oss skulle väl bli jätteglada om vårt arbete faktiskt kunde vara av intresse för någon mer än läraren!) Men hon sa att jag kunde fråga dem själv i stället. Men kursen var ju slut, så jag träffade dem inte mer, och jag visste inte deras namn och ännu mindre deras e-mailadress, och inte heller visste jag vilka av dem som skrivit om just detta! Så jag bad att åtminstone få deras e-mailadresser då, så jag kunde fråga, men det fick jag inte. Konstigt beteende!! ...Var det inte?

2006 kom så Al Gores film, och plötsligt svängde hela världen om! Det hade kunnat vara glada dagar för mig, när jag äntligen fick upprättelse efter allt mitt otacksamma slit... om jag inte själv just börjat svänga åt andra hållet. Typiskt!

Ganska snart blev jag medveten om att Al Gore använt sig av ett gigantiskt framställningsbedrägeri, som jag redogör för här, gällande sammanblandningen av koldioxidkurvan och temperaturkurvan. (Kort sagt, han pratar som om det är temperaturkurvan som följer koldioxidkurvan, när det i själva verket är tvärt om.) Och du vet, när någon gör en så stor miss, vare sig det är medvetet eller omedvetet, då blir det svårt att tro på något av vad den personen säger.

Jag försökte nu pressa samtliga mina lärare på hur det nu var med det här med klimatförändringarna. De flesta av dem sa att det inte var deras område. En av lärarna i miljökursen där vi läst om växthuseffekten sa: "Tja, det är svårt att tänka sig vad det annars skulle vara!", vilket är ungefär det svar folk som tror på gud brukar ge, om upphovet till livet... Min exjobbsexaminator, Göran Petersson, visade sig vara övertygad skeptiker.

Låt mig ge lite bakgrund till Göran Petersson. Han är numera långt över pensionsålder, men jobbar fortfarande kvar på Chalmers i, vad det verkar, oförändrad takt. Han är en brinnande miljökämpe! Han är en av de få av mina lärare som konsekvent använde sin kunskap till att försöka påverka samhällsutvecklingen genom debattartiklar, TV-framträdanden m.m. Han avslutade sina kursplaner med att säga att om det nu inte skulle gå så bra på tentan trots allt så skulle vi inte bli nedslagna för det. Ofta kunde ett livslångt engagemang göra större nytta för miljön än förmågan att snabbt ta till sig en massa fakta!... Dvs, han utgick från att vi var där i hans kurs (varav åtminstone en var obligatorisk) för att rädda miljön, inte för att få fina betyg eller bra jobb! Han uppmuntrade studenterna till politisk aktivism på skolan, och klagade för att studenter nu för tiden gjorde alldeles för lite sådant.

Vidare var han en av dem som tog död på försurnings-hypen. Några årtionden före klimatdrevet gick nämligen försurningsdrevet över Sverige. Alla miljöproblem kunde då skyllas på försurning, vilket var väldigt bekvämt, eftersom det mesta av försurningen kom nerifrån kontinenten och Storbritannien och vi alltså inte behövde ändra på något själva. Göran Petersson och hans kollega Olle Ramnäs gick då i en annan riktning och lyckades visa att skogsdöden i stället till största delen orsakades av marknära ozon, skapad av vår egen biltrafik.

Om Göran Petersson nu var övertygad klimatskeptiker var det en åsikt som vägde mycket tungt för mig.

Jag gick på nån slags paneldebatt på Chalmers... Sådär 6-7 forskare höll var sin kort presentation om sitt arbete om klimatförändringarna. En av dem var från IPCC. Alla presentatörerna var i stort sett överens om klimathotet, även om de hade olika infallsvinklar och siffror. Publiken, som bestod mest av anställda och studenter vid Chalmers, var mera skeptisk. Flera tog upp det där med Al Gores felvända orsakssamband mellan temperatur och koldioxid, och han från IPCC sa (avslöjande viss otålighet) att han inte förstod vad det spelade för roll, eftersom vi ändå visste att det fanns ett samband åt det håll som Al Gore menade också!... Vilket jag fann upprörande korkat! Han var för övrigt den som gav det mest oseriösa och ovetenskapliga intrycket över huvud taget. Men det kan ha berott på att han faktiskt inte var forskare själv... utan bara sammanställde forskning? Denna presentationssamling övertygade iaf uppenbart inte publiken, och den övertygade heller inte mig.

Senare sa min handledare till mitt exjobb, gymnasieläraren och biogasexperten Björn Martén, att det förmodligen var kärnkraftslobbyn som låg bakom klimat-hypen... För det enda som snabbt skulle kunna ersätta vår nuvarande konsumtion av fossila bränslen, utan att tvinga oss skära ner på vår energianvändning och därmed vår livsstil, var kärnkraft! Mina senare studier i ämnet har bekräftat detta.Det har gått 8 år sen den här tiden. Fortfarande har inget riktigt lyckats övertyga mig! Jag har iofs inte aktivt sysselsatt mig med det heller, men ändå. Så, för några veckor sedan, började jag diskutera klimatet med en nätkompis på skype. Han sa att det rådde fullständig vetenskaplig konsensus kring det här sedan 1992, och sedan dess var det bara en fråga om att de obildade långsamt och lite i taget skulle fatta. Men den högutbildade skepsis jag upplevt omkring mig på Chalmers var alltså ett och ett halvt årtionde senare...

Jag berättade om Göran Petersson för min skypekompis, och han sa att han var intresserad av att se någon av hans publikationer i ämnet. Så jag tog kontakt med Göran igen (något jag gjort många gånger under de här åren av olika skäl), och han skickade mig det här:

---
Här min kritiska granskning av koldioxid i riksdagshuset (med länkar till ett par tidigare rapporter)

För nuläget rekommenderar jag climate4you:
---

Jag vidarebefordrade dem till skypekompisen men har inte hört något av honom igen. När jag själv klickade in på climate4you var en av de första länkarna jag fann "The BIG picture". Där hittade jag bl a dessa bilder:

Jordens medeltemperatur under 420'000 år. Den streckade linjen är den moderna medeltemperaturen. Den lilla röda rutan till höger återkommer i mer detalj i grafen nedan. Från: climate4you.com
Överst: Jordens medeltemperatur 10'000 år tillbaka, fram till 1850.
Nederst: Koldioxiden 10'000 år tillbaka, fram till 1777. Observera att skalan inte börjar på noll.

Eftersom ovan data kommer från iskärnor finns de senaste hundra åren inte med. I bildtexten till originalbilden kan man läsa att koldioxiden nu har stigit till ca 395 ppm (vilket är långt utanför skalan ovan), och att temperaturen har stigit till ungefär samma nivå som den var under den medeltida varmperioden.
Från climate4you.com

Märk hur jordens normaltillstånd är istid, med ca 7 grader lägre medeltemperatur än nu.
Märk hur väl de senaste 100 årens temperaturhöjning tillbaka till medeltidens temperatur passar in på alla tiders normala svängningar, och inte ser ett dugg konstig ut.
Märk hur klimatet varit ovanligt stabilt ovanligt länge under de senaste 10'000 åren, men hur det ändå svängt betydligt kraftigare än under de senaste 100 åren. Under den minoiska varmperioden, och ytterligare två gånger de senaste 10'000 åren, var det t ex nästan 1 grad varmare än det är nu, och för 8'000 år sedan steg temperaturen 2 grader i samma takt som temperaturen stiger idag.
Märk givetvis hur koldioxidkurvan, i detta kortare tidsperspektiv än Al Gores, inte alls stämmer med temperaturkurvan...! Det tycks ytterst osäkert att påstå att den sista tidens temperaturhöjning måste bero på koldioxidhöjningen... Jag menar, vad har de tidigare svängningarna berott på?

Märk hur man tydligt kan se att redan år 1850, där iskärnedata slutar, hade temperaturen redan börjat stiga!... Men är inte det lustigt? Den industriella revolutionen hade ju knappt ens börjat 1850, så temperatökningen började FÖRE den industriella revolutionen!... Faktum är att t.o.m. IPCC säger att före 1915 kan koncentrationen av mänskliga växthusgaser knappast ha spelat någon roll alls, och först efter 1955 säger de att mänsklig påverkan troligen dominerar klimatet. Det är över 100 år efter att temperaturen börjat peka uppåt!

I rapporter och presentationer gör IPCC, utan undantag, alla sina grafer över de senaste 100 åren (som inte ses ovan). Att visa dessa senaste 100 år, utan att sätta in dem i ovan sammanhang, framstår för mig som allvarlig felframställning av data.

Jag åkte på MP-kongress för några veckor sedan. Greenpeace var där! De lobbade för att vi skulle stödja en motion om att använda Vattenfall till att avveckla Tysklands brunkolsbrytning, vilket jag stödde. Jag tog tillfället i akt att diskutera ovan bilder med några av dem. Till min sorg blev de alla helt förvirrade, och sa att det inte stämde med vad de tidigare sett. Vilket kan förklaras av att de tidigare bara sett Al Gores temperatur- och koldioxidkurvor över 650'000 år, och IPCC:s alla olika kurvor som bara rör de senaste 100 åren. Jag frågade om de visste hur stor del av den totala växthuseffekten som berodde på vatten, men de hade först väldigt svårt att förstå frågan, och hade sedan ingen aning om svaret. Jag pratade också med en annan miljöpartist som sa att han hört att temperaturen nu var högre än på miljoner år, vilket alltså absolut inte stämmer!!... Även om temperaturen skulle gå upp med de förutspådda 3 graderna är det visserligen högre än på de senaste 10'000 åren, men inte högre än på de senaste 420'000 åren. Skulle den gå upp 5 grader är det däremot det. Då kanske det blir högre än på miljoner år, det vet jag inte... Men det har definitivt inte hänt än!

Greenpeaceaktivisterna sa gång på gång att det bara var någon procent av alla forskare som inte höll med om konsensusversionen (och att Göran Petersson måste tillhöra denna procent). De sa att om man undersökte vem som betalade dessa få procent så var det oftast oljeindustrin (vilket inte stämmer på Göran). En av dem tipsade mig att kolla vad Hans Rosling hade att säga om ämnet, vilket jag givetvis genast gjorde när jag kom hem, för Hans Rosling är en stor idol för mig. Så mycket han har lärt mig! Det här var det bästa av honom jag fann i ämnet:

19 min

Och DÖM av min besvikelse när HAN OCKSÅ gör en logisk tankevurpa nästan lika stor som Al Gores!!... Han säger att han ska prata om klimatet under 300 år, 100 år bakåt och 200 år framåt. Han visar en graf från IPCC:s rapport över hur havsnivån stigit de senaste 100 åren enligt väldigt samstämmiga källor, och säger (här kommer det):

"Så som jag läser det: Idag är frågan 'Påverkar människor klimatet, ja eller nej?', den är över. Det är fastställt. Den stora frågan nu är 'Hur mycket kommer det att förändras?'" (vid 5:21 i filmen ovan, se från 3:34 för bakgrund)


Va??!! Men det är inte alls det som grafen visar!! Grafen visar bara att klimatet förändras, inte att det är människor som får det att förändras! Kanske baserar han inte slutsatsen på grafen utan på något helt annat, men i så fall på vad, och varför säger han i så fall "Så som jag läser det"? Den klart närmaste tolkningen till hands för lyssnaren är ju att han baserar slutsatsen på grafen han just visar och pratar om, och den slutsatsen är ju i så fall helt felaktig! För som vi sett så har klimatet alltid förändrats, och de senaste 100 åren är inte ovanliga alls.

Resten av filmen handlar om iofs intressant statistik om energianvändningen fördelat mellan olika energislag och inkomstgrupper i världen, men det där visste jag redan.

Sen hittade jag den här artikeln i Wall Street Journal, som pratar om 97%-myten. Den säger att visst är forskarna överens om att klimatet blir varmare, och att människan påverkar klimatet, men inte tycker 97% av dem att människan står för den största delen av uppvärmningen, eller att situationen är alarmerande! Nu känns förstås inte Wall Street Journal som världens mest pålitliga källa, men den länkar till en hel del andra källor, bland annat till en petition med 31'000 underskrifter av forskare som skrivit på att "det finns inga övertygande bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid, metan och andra växthusgaser orsakar, eller inom en överskådlig framtid kommer att orsaka, katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär". 31'000! Det är ganska många... Och forskare som inte ens brukar skriva på petitioner...

Här är en enkätundersökning, hittad via ovan artikel, som tydligt visar att överens-halten är långt under 97%. Närmare bestämt är de svarande forskarna mycket säkra på att vi har en global uppvärmning, men långt mindre säkra på att människan orsakar större delen av den:


Forskarna har fått svara på en skala 1-7 (där 1 är minst och 7 är högst) på hur säkra de är på, överst att klimatet förändras, och underst att det är människor som orsakar större delen av förändringen. På frågan om klimatet förändras har 67% svarat 7, och 87% har svarat 6 eller 7. På frågan om det är människan som orsakar det har endast 35% svarat 7 och 67% har svarat 6 eller 7. Medelvärdet på alla svar på den undre frågan är 5,7, och hela 16% har faktiskt svarat 4 eller lägre, där 4 alltså är precis mitt emellan. Ok, de lutar ändå tydligt mot att det är så, men det rör sig ju om långt mindre än 97% konsensus!... Åtminstone konsensus med säkerhet... Och dessutom är ju detta alltså en enkätundersökning, dvs forskarna ombads att göra en subjektiv gissning om svaret på frågorna, inte att ge ett svar baserat på sin egen forskning. Och lustigt nog skattar de de tekniska möjligheterna att förutsäga klimatet betydligt lägre än sin säkerhet på att människorna orsakar större delen av klimatförändringarna...Men ok. Det kanske är så som en majoritet av forskarna ändå gissar! Och IPCC kanske vet något jag inte vet, som visar med 95% sannolikhet att temperaturen kommer att gå upp med minst 3 och max 5 grader på grund av mänsklig aktivitet. Det kan vara så! Men låt mig fråga en sak: Om det är så, varför är det då så väldigt svårt att få fram beläggen för detta? Varför är det jättelätt att hitta grafer som belägger att temperaturen gått upp en grad de senaste 100 åren (som om någon tvivlat på det), men så omöjligt att hitta de data som de bygger sin 3-5-gradersuppskattning på? Och varför finns det så grova argumentationsfel och logiska tankevurpor hos några av de viktigaste förespråkarna av idén? Och varför är så väldigt många av de mest entusiastiska förespråkarna av radikal klimatpolitik totalt omedvetna om basala fakta kring klimat och koldioxid? Varför har de så många missuppfattningar, som att det är varmare nu än på miljoner år, eller att vatten är en obetydlig växthusgas? Och varför säger pressen att 97% av forskarna anser något som de faktiskt inte anser?...

Det här påminner mig om hur det var just efter att Anna Lind hade mördats. Nästan omedelbart häktades en person, och jag tyckte det var konstigt att han, överallt i pressen och TV, beskrevs som "Anna Linds mördare", trots att polisen bara sa att han var "skäligen misstänkt", vilket enligt samma press och TV var en låg misstankegrad. Hur kunde alla vara så säkra, när inte ens polisen, som faktiskt var de enda som undersökt saken, var det? Och allmänheten var snabbt lika säker. Alla pratade om "Anna Linds mördare" som satt häktad, och vad skönt att han i alla fall var fast. Jag minns att jag pratade i telefon med min juridikstuderande kompis en kväll, och att han också sa detta:

"De har ju fått fast Anna Linds mördare nu iaf, det är ju skönt". Jag svarade efter viss tvekan:
"Ja, jag börjar också acceptera det nu... Hittills har jag tyckt att 'Vänta tills rättegången är över, han är ju bara skäligen misstänkt än', men nu börjar jag också tro på att det faktiskt är han..."

Det vara bara någon dag efter detta samtal som den personen släpptes, och en helt annan person häktades, "på sannolika skäl misstänkt", vilket är betydligt starkare, och sedermera också dömdes!... Vill man vara konspirationsteoretisk skulle man kunna misstänka att den där första personen, som fick lite skadestånd för besväret, hållits häktad bara för att hålla befolkningen lugn och nöjd medan man letade efter den verkliga mördaren!

Det känns så nu också. Alla är övertygade om vad som kommer att hända, men ingen kan presentera några belägg för det. Och den här gången vill jag inte gå på det, och börja tro på det jag med, utan belägg! Så snälla, finns det någon som har belägg? INTE för att temperaturen har stigit under de senaste 100 åren för det vet jag redan, utan för att det är någorlunda säkert att den kommer att stiga totalt 3-5 grader till följd av mänskliga utsläpp av växthusgaser! Snälla visa dem i så fall för mig.

----------------------------
Vidare läsning:
Denna blogg: Al Gores gigantiska presentationsbedrägeri, 2015-06-13
Science and Public Policy Institute: 35 Inconvenient Truths - The errors in Al Gore's movie, 2007-10-19
The Telegraph: Al Gore's 'nine inconvenient truths', (En brittisk domstol slår fast 9 faktafel som gör filmen till politisk propaganda, ej lämplig att visas i skolor, om inte dessa faktafel påpekas) 2007-10-11

No comments:

Post a Comment