Tuesday, 10 December 2013

Samtyckeslag! Därför att:

Det är fel på lagen. Den borde förstås utgå från samtycke, dvs att om två personer har sex med varandra och den ena inte samtycker till detta, då ska det räknas som våldtäkt. (Vissa säger att man borde döpa om "våldtäkt" till "sexuellt ofredande" eller "sexuell kränkning", just för att komma bort från missuppfattningen att våld ska vara inblandat för att det ska räknas som brott, och jag har inga invändningar mot det! I den här texten tänker jag dock använda ordet "våldtäkt", som det heter idag.)

Ofta får man höra: "Det är en bevisfråga!"

FEL!! Dessa människor vet inte vad det handlar om! BEVISFRÅGAN är en bevisfråga. LAGFRÅGAN däremot, är en lagfråga!

För poängen är att även om bevis finns, så är det idag inte olagligt att ha sex med någon som inte vill...

Ta t ex följande scenario:
Han är 17, hon är 15, han vill ha sex, hon säger nej, men han ger sig inte utan har till slut sex med henne ändå. Hon deltar inte på något vis. Hon kanske t.o.m. sätter händerna mot hans bröstkorg för att hålla honom ifrån sig, vänder bort ansiktet och kniper ihop ögonen. Han erkänner senare allt detta, samt att han insåg att hon nog inte hade någon större lust, och hon och han ger rörande samstämmiga uppgifter om vad som hänt. Men han anser inte att det var våldtäkt eftersom hon ju ändå "gick med på det", med vilket han menar att hon inte fysiskt slogs för att hindra honom. Hon hävdar att hon inte slogs eftersom han ändå var fysiskt överlägsen, så hon skulle ha förlorat kampen. Dessutom skedde detta på soffan i ett vardagsrum på en fest, med 10 andra personer som också intygar att det var på precis det här sättet det gick till. Bevisen för vad som hände är alltså överväldigande. Men enligt dagens lagstiftning frias han ändå, för enligt den har killen rätt: Detta är inte våldtäkt!...

"Tjatsex" är nämligen inte olagligt, enligt Sveriges lag idag! Det är ok att övertala någon som inte vill ha sex med en att ändå ha det, så länge övertalningen inte innehåller våld eller hot om våld, och så länge offret inte befinner sig i en "särskilt utsatt situation". Och övertalningen anses framgångsrik när sexet genomförs, INTE när den övertalade uttryckligen säger "ok då!"! Att hon vänder bort huvudet och kniper ihop ögonen har inte heller någonting med brott att göra, det ansågs säkert normalt av lagstiftaren (på den tiden lagen skrevs) att sex går till på det sättet, ja, flickor är ju så ängsliga när det gäller sex...!

Och vad ska de 10 vittnena tro? Jag kan tänka mig att meningarna bland dem går isär: Några ansåg nog efteråt att det var våldtäkt, medan andra bestämt hävdar att det inte var det för hon slogs ju inte, och inte han heller, så det var bara lite dålig stil av honom... Många känner sig säkert illa till mods av vad de bevittnat, och några sa kanske till killen redan när det hände att: "Men ge dig, hon vill ju inte!", men ingen ingrep fysiskt, för det förekom ju inget fysiskt våld, och han var kanske den starkaste i sällskapet. Vad ska de tro, när rättegången sedan säger att nä, det här var inget brott!...? Vad ska de få för uppfattning om sex? För ja, det här är alltså den uppfattning om sex som lagen har, och förmedlar till våra ungdomar.

Antag nu att vi gör om lagen, så att samtycke krävs. Kriterierna för samtycke skall innefatta initiativ från båda parterna, och om ena parten vid ett tillfälle uttryckligen sagt nej KRÄVS det att hen vid ett senare tillfälle lika uttryckligen säger ja, innan lagligt sex kan ske. När som helst under aktens gång kan förstås endera parten säga "Nej, jag vill inte längre", och akten måste då avbrytas. I så fall är ovan scenario solklart olagligt, och det är väl det vill alla tycker? Ska det vara så svårt??...

Sen kan vi förstås få scenario två:
Festen tog slut utan att någon haft sex. 15-åringen och 17-åringen blir ensamma kvar i lägenheten, som är hans. Sen utspelar sig exakt samma samlag som ovan, men utan vittnen. Hon säger efteråt att det gick till som ovan beskrivet, men han säger att han frågat och hon sagt ja, och hon deltog aktivt under hela akten, dvs: Han ljuger. Han ger också någon slags, mer eller mindre trovärdig, förklaring till varför hon skulle vilja anklaga honom falskt, t ex att han inte ville bli ihop med henne så hon blev arg och sårad, eller så.

Jahopp! Nu står ord mot ord! Och inga rivmärken, blåmärken eller övriga bevis finns, eftersom våld inte förekommit. Under dessa omständigheter blir domstolen förstås tvungen att fria, även med den nya samtyckeslagen, och trots att du och jag vet att han egentligen är skyldig (eftersom det är jag som skriver berättelsen, och bestämmer att det var så det gick till). Men nu frias han i brist på bevis! Det kan jag leva med! Det kan förmodligen t.o.m. offret leva med, efter att ha fått lite hjälp och terapi för att bearbeta händelsen!

Men jag kan inte leva med att någon frias i brist på en lag som skyddar!!! Jag kan inte leva med, och inget offer ska behöva leva med, en lag som säger att det som hände i scenario ett ovan, faktiskt är helt ok beteende!!!

Lagen måste ändras. Inför samtyckeslag.

----------------------------
Kommentar till artikeln som finns länkad i texten: Domaren: Hon kan mycket väl ha sagt nej, Aftonbladet 2013-09-27:
Domarens uttalande gäller alltså den gamla lagtexten då offret måste ha befunnit sig i "hjälplöst tillstånd". Nu gäller i stället "en särskilt utsatt situation", vilket rätten ansåg förelåg i det, i artikeln, aktuella fallet. Dock anser jag att det finns fall som faller utanför även detta, vidare uttryck, och som ändå borde vara olagliga! Att bara ha varit på en fest och blivit tjatad på av en äldre och starkare person som i scenario 1 ovan, är väl t ex inte "särskilt utsatt"...? Även om försvaret säkert skulle ha FÖRSÖKT hävda det, eftersom hennes "nej" helt saknar rättsligt värde...

Vidare tycker jag flickans advokat är närmast brottsligt dum i artikeln, då han säger: "Det faller på sin egen orimlighet att en 15-årig tjej vill ha sex med sex okända män i ett låst utrymme." För det första var dörren bara låst under det samlag som hon senare sagt var frivilligt från hennes sida. För det andra: Om advokatens ord vore lag skulle det göra frivilliga sexuella orgier förbjudna!! ...Är det verkligen en sådan värld vi vill ha? Inte jag.

Se även min populära text: Låt tjejen ha sex med flaska!, 2013-05-21

No comments:

Post a Comment